Hanke suunnitelma

HANKKESUUNNITELMAN TOIMINTAMUODOT:

KAUPUNKIOSA LIIKUNTARYHMÄT:
Lapsiperheet
   a) pihapelit ja leikit / leikkimieliset turnaukset / kepparikisat yms.
   b) pyritään pitämään ryhmiä muuallakin kun koulujen pihoilla tai urheilukentillä ja samalla opettamaan
        lapsille, että liikuntapaikkoja löytyy muualtakin kun valmiiksi rakennetuilta liikuntapaikoilta
   b) pyritään edistämään omaehtoista liikkumista kaveripiirissä ja vanhempien kanssa

 Aikuiset
   a) aktiiviset harjoitteet; ulkokuntosali, kahvakuula, ”street work” yms.
   b) palloiluryhmiä? (kartoitus)
   c) yhteislenkit, kävely, juoksu, sauvakävely? (kartoitus)
   d) hankeen aikana pyritään myös kartoittamaan kaupunkilaisten halukkuus puulaakiliikuntatoimintaan
  

Seniorit
   a) sauvakävelyryhmät
   b) aktiiviset harjoitteet; ulkokuntosali, kahvakuula, jumppa, venyttely yms.
   c) retkeily, pilkkiminen, rantaonginta yms.  

 

LIIKUNTATAPAHTUMAT:
- Vähintään joka kuukausi jossakin kaupunkiosassa oma liikuntatapahtuma
- Vuodessa 12-20 tapahtumaa
- Pääpainona liikuntaa kaiken ikäisille, painotus kuitenkin perheliikuntaan
- Mukana aina muutamia urheiluseuroja esittelemässä ja ohjaamassa omia liikuntamuotojaan.
- Alueen ihmiset mukana suunnittelemassa tapahtumia, voi olla muutakin kun liikuntaa.
 

 

LIIKUNTATEMPAUKSET:
1) Luistelu-/ laskiaistempaukset kaupunkialueen luistelualueilla helmikuussa, 3-4 tapahtumaa
2) Pyöräilyviikko toukokuussa
3) Sauvakävelyviikko syyskuussa
4) muut mahdolliset tempaukset, joita hankeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan.

 

Liikuntatoimintaa on tarkoitus järjestää seuraavilla Savonlinnan asuinalueilla:
1. Keskikaupunki, Heikinpohja, Talvisalo, Hernemäki
2. Kellarpelto
3. Pihlajaniemi, Laitaatsilta
4. Nojanmaa, Mertala
5. Nätki, Pääskylahti, Kyrönniemi

HANKKEEN TAVOITTEET


Hankkeella pyritään lisäämään yleisesti kaupunkilaisten liikuntaharrastamista kaikissa ikäryhmissä.
- Perheliikunnassa painotetaan kavereitten ja perhejäsenten kanssa omaehtoista liikkumista, joka on 2000-luvulla vähentynyt huomattavasti. Löytämään uusia liikkumispaikkoja asuinalueiden puistoista, metsistä ja jopa kaduilta.
- Aikuisväestön / senioreiden tavoitteena on löytää liikuntaryhmiä asuinalueilta, jotka voisivat lähteä yhdessä liikkumaan hankkeen kautta tulleiden vertaisohjaajien vetäminä.

Hankkeella pyritään asuinalueiden ihmiset samaan liikkeelle erilaisiin tapahtumiin ja samalla saamaan yhteisöllisyyttä asuinalueiden asukkaiden kesken.

Tempauksissa yritetään saada mahdollisimman moni savonlinnalainen osallistumaan tempauksiin. Esimerkiksi pyöräilyviikon suurimpana tavoitteena on saada yhden viikon aikana suurin osa Savonlinnan koululaisista menemään kouluun pyörällä. Samoin mahdollisimman moni työssä käyvä voisi jättää viikoksi auton kotiin ja mennä pyöräillen töihin ja huomaamaan miten hyvä pyöräilyverkosto on Savonlinnassa.

Hankkeessa pyritään myös kartoittamaan kaupunkialueiden liikuntaharrastuspaikkojen olosuhteita.  Viemään asuinalueiden asukkaiden toiveita eteenpäin, jolloin saataisiin uusia liikuntapaikkoja kaupunkiosiin tai nykyisten liikuntapaikkojen korjattaisiin asukkaiden toiveiden mukaisesti.