LIKE-Hanke on liikuttanut myös Savonlinnan Seudulla(28.12.2011)

Savonlinnan Seudun Liikunnan Kympillä Kuntoon projektin kautta on saatu aikaan monenlaista, liikunnallista toimintaa Savonlinnassa ja ympäristö kunnissa. Toiminta on ollut hyvin monipuolista ja liikuttanut useita ikäryhmiä. Liikuntapalveluita on tuotettu lasten liikuntakerhoista aina kansallisten senioreiden kuntoliikunta- ja testauspäiviin.

Liikunnan kehittämishankkeen avustamana Savonlinnan Seudun Liikunta on voinut luoda useita onnistuneita tapahtumia ja pystynyt kehittämään omaa toimintaansa mm. kuntoliikunta sektorilla. Olemme saaneet mahdollisuuden kokeilla ja luoda uusia toimintamalleja sekä tapahtumia. Suurimpana edistysaskeleena voidaan pitää Kympillä Kuntoon lehtiliitteen toteutuminen yhteistyössä Aluelehti Suur-Saimaan kanssa. Yhteistyö on ollut hyvin merkittävä kehitys Savonlinnan Seudun Liikunnan tapahtumien markkinoinnin kannalta. Se on ollut loistava kanava tuoda luomamme kuntoliikuntatapahtumat suuren yleisön tietoisuuteen.

Projekti on myös edesauttanut Savonlinnan Seudun Liikunnan vuokraaman Aholahden hiihtokeskuksen aktivointia. Kuntoliikkujien ja urheiluseurojen iloksi, SSL on ylläpitänyt hiihtokeskuksen kioskia ja saunatiloja.  Aholahden hiihtokeskuksella on toteutettu useita Tyky- liikuntapäiviä. Viimeisimpänä toteutimme pikkupakkasen siivittämänä koulutuspäivän Etelä-Savon ulosottoviraston väelle joulukuun ensimmäisenä päivänä.  Koululaisille toteutetun Aholahden talviliikuntapäivät olivat kevät talven 2011 parasta antia. Päivien aikana liikkui n. 950 oppilasta. Näillä tapahtumilla vilkastutettiin mukavasti aika-ajoin hiljaiseksikin luonnehdittavaa hiihtokeskuksen toimintaa.

Viikoittaiset miesten kuntoliikuntaryhmät liikuttavat viikoittain palloilusta kiinnostuneita miehiä, lentopallon ja sählyn merkeissä. Erityisryhmälle järjestettiin Tyky- liikuntaa nykyisin Savonlinnan kaupungin alaisuudessa olevalle työryhmälle Savonlinnan työkeskuksella. Ympäristökuntien ja Eslin kyläsportin kanssa toteutimme kahteen otteeseen kunnon liikuntapäivät. Kunnon liikuntapäivissä testasimme kunnan henkilöstön lihaskuntoa, hapenottoa sekä kehon koostumusta. Mukana päivissä oli myös joitakin yrityksiä.

Selkeä viesti oli, että toteuttamallamme toiminnalle on tilausta, mutta kuka jatkuvan toiminnan rahoittaisi. Kuntasektorilla rahat ovat nykyisin todella tiukassa ja uuden toiminnan kehittämiseen ei ole mahdollisuutta. Tämän hetkisten palvelujen tason ennallaan pitämisessäkin on jo tekemistä. Tämän takia LIKE- hankkeiden kaltaiset projektit ovat todella tärkeitä mahdollisuuksia yhdistyksille. Palveluiden tuottaminen on pikkuhiljaa siirtymässä yksityiselle sektorille ja miksi ei myös urheiluseuroille. Urheiluseuroille suunnatut hankkeet avaavat mahdollisuuden kehittää seuran toimintaa näihin haasteisiin vastaavalle tasolle. Seuroissa on ammattitaitoa oman lajin kautta jo vuosikymmenten takaa ja sen tutun lajin kautta saa yllättävänkin helposti luotua hienoja tuotteita, Tyky- ja virkistystoimintaa hakeville yrityksille. Tämän myötä saadaan tuottavaa toimintaa seuraan, joka mahdollistaa myös mahdollisen työntekijän palkkaamisen seuraan. Monessa hankkeeseen osallistuneessa seurassa toiminta saatiin jo sille tasolle, että projektirahan päättyessä seura kykeni palkkaamaan työntekijän ns. kovalla rahalla. Hankkeiden kautta on mahdollista kuitenkin kokeilla erilaisia toimintamalleja.  Projektin kautta luodut mallit ovat jatkossa kaikkien käytettävissä. LIKE- hankkeen myötä kaikkien seurojen kokemukset kootaan yhdeksi kirjaksi, josta ne löytyvät ja ovat jatkossa kaikkien hyödynnettävissä yli lajirajojen.  

Teksti: Jani Siitonen