Liikunnan kehittämishanke eli LIKE- hanke on liikuttanut Itä-Suomessa(28.12.2011)

Pohjois-Savon Liikunnan hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama LIKE- hanke on päättymässä tulevan talven aikana. Hankkeen tavoitteena oli palkata Itä-Suomen ja Kainuun alueen urheiluseuroihin 16 henkilöä tuottamaan seuran puitteissa liikuntapalveluita. Tavoitteena oli myös saada seurojen liikuntapalvelujen tarjonta tasolle, jossa työpaikkojen jatkuvuus turvataan hankkeen jälkeen. Hankkeessa mukana olleet seurat saivat hankkeen kautta tukea päätoimisten henkilön palkkaamiseen 30 kuukauden ajan niin, että tuki kokoajan pienenee, kun hanke lähestyy loppuaan.

Hankkeen vetämisestä on vastannut Pohjois-Savon liikunnan projektipäällikkö Marko Ahtiainen. Hänen mielestä hanke on vastannut odotuksia varsinkin liikuntapalveluiden osalta. ”Seurat ovat pystyneet tekemään toimistaan tuotteita, jotka varmasti lähtevät elämään tämän hankkeen päättymisen jälkeenkin. Varsinkin Joensuun Katajan yleisurheilujaoston tekemä työ on vertaista vailla, sillä he ovat luoneet hankkeen avulla sellaisen työhyvienvointipalvelun, josta jopa Tekeskin on kiinnostunut. Heidän liikuntatuotteensa mittaa työntekijän stressinsietokykyä ja he ovat pystyneet myymään liikuntapalveluaan todella hyvin Joensuun seudulla. Kuopiossa Juniori- KalPan LIKE -toiminta on myös todella laadukasta ja monipuolista, joka tuo varmasti myös hankkeen päätyttyä tuloja seuratoimintaan ”, kertoo Marko Ahtiainen.
”Pienemmistä paikkakunnista voidaan mainita esimerkiksi Pieksämäki, jossa Anola Golf Club ry:n ja judoseura Picado ry yhteisessä hankkeessa on rikottu rajoja ja lähdetty tekemään ennakkoluulottomasti kehitysvammaisten golftoimintaa. Tälläkin hankkeella näyttäisi olevan tilausta, jopa valtakunnalliseksi toiminnaksi.  Taloudellisesti on kuitenkin sanottava, että suurempien paikkakuntien seuroilla on huomattavasti paremmat edellytykset tuottavaan liikuntatoimintaa isompien massojen vuoksi, kun pienempien paikkatuntien urheiluseuroilla”, toteaa Marko Ahtiainen.

”Tietenkin ongelmiakin on ollut hankkeessa olevien seurojen kanssa. Useat seurat eivät, ehkä hanketta hakiessaan tienneet mitä heiltä työllistävänä urheiluseurana vaaditaan. Moni urheiluseura saikin nyt ensimmäisen päätoimisen työntekijän toimintaansa vapaaehtoisten rinnalle. Syntyi väärinkäsityksiä siitä, että mitä palkattu työntekijä tekee ja mitkä ovat vapaa-ehtoisten työtehtävät. Ei palkattu työntekijä korvaa vapaa-ehtoisten työtehtäviä, vaan palkatun työntekijän tehtävä olisi kehittää uutta toimintaa. Jatkossa tämänlaisissa hankkeissa olisikin kiinnitettävä huomiota seurojen opastamiseen ja kehittämiseen, jonka jälkeen vasta pystyttäisiin työntekijöitä seuroihin palkkaamaan”, toteaa projektipäällikkö Marko Ahtiainen.  

”Hanke on päättymässä seurojen osalta tammikuun - toukokuun välisenä aikana ja koko hanke loppuu syyskuun lopussa 2012. Hankkeen tuloksista on tekeillä kirja, johon on koottu kaikkien mukana olleiden seurojen tuomat liikuntamallit, joten muutkin kun mukana olleet urheiluseurat voivat ottaa mallia nyt mukana olleista seurojen liikuntatoiminnoista. Nyt mukana olleista 16 seurasta näyttäisi siltä, että noin 10 seurassa toiminta on ollut sellaista, että työntekijöillä jatkuu työt myös hankkeen päätyttyä. Tämä olisi oikein hyvä tulos, sillä valtakunnallinen LIKE- hanke, joka toimi muualla kun Itä-Suomen alueella, työllisti hankeen päätyttyä 8 henkilöä”, iloitsee projektipäällikkö Ahtiainen.

”Itsellekin hankkeen vetäminen on ollut aivan unelmahomma. Kun aikaisemmin on toiminut yleisurheilun parissa, niin nyt on saanut nähdä niin monta urheiluseuraa ja lajia, että tämä on antanut aivan mielettömästi polttoainetta jatkolle, mitä se sitten tämän projektin päätyttyä onkin”, päättää projektipäällikkö Marko Ahtiainen.

Tämäkin kympillä kuntoon lehti on LIKE- hankkeen tuotoksia. Savonlinnan Seudun Liikunta on ollut yksi Itä-Suomen LIKE- hankeen kautta tukea saaneista urheiluseuroista. Vaikka tuki nyt talvella SSL:n hankkeelta loppuukin, niin kympillä kuntoon liite tulee ilmestymään myös tulevaisuudessa kahden kuukauden välein Suur-Saimaa lehden yhteydessä.

Teksti: Timo Reinikainen
Kuva: Marko Ahtiainen