Iskussa inttiin (24.9.2011)

 

Huoli varusmiesten huonosta kunnosta on ollut esillä jo pidemmän aikaa eri medioissa. Etelä – Savossa varusmiesten kunto on ollut keskivertoa huonompi. Varusmiesten ”huono kuntoisuuteen” on yritetty kehitellä erilaisia keinoja, mutta mitään radikaalia muutosta varusmiesten kunnossa ei ole ainakaan vielä ollut havaittavissa. Toisaalta suuria muutoksia ei tehdä päivässä eikä vuodessa vaan ne vaativat aikaa.

Etelä-Savon Liikunta aloitti tämän vuoden alussa projektin nimeltä Iskussa Inttiin. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun asti. Iskussa Inttiin hankkeen päätavoitteena on havaita ja tarttua syrjäytymisriskissä oleviin nuoriin ja saada heidät mukaan yhteiskunnan toimintaan. Tarkoituksena on edistää nuorten terveellisiä elintapoja mm. liikunta-aktiivisuutta lisäämälläja parantaa heidän mahdollisuuksiaan selviytyä varusmiespalveluksesta.
Projektipäällikkönä toimii Etelä- Savon Liikunnan Teemu Ripatti. Ripatti on kiertänyt kutsunta tilaisuuksia ympäri Etelä- Savoa ja pitänyt oman Iskussa Inttiin powerpoint- esityksen kutsuntoihin tulleille nuorille miehille. Eli käytännössä Ripatti tavoittaa lähes kaikki kohderyhmään kuuluvat. Ripatti toimii yhteistyössä Puolustusvoimien, Etelä- Savon aluetoimiston sekä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Aikalisä!-hankeen kanssa.
Iskussa Inttiin -hankkeen kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat (UKK- terveysliikuntasuositus) ja/tai ylipainoiset (BMI ≥ 28) nuoret.
 
Kohderyhmään kuuluvat myös päihdeongelmaiset nuoret ja nuoret joiden ravitsemustottumukset poikkeavat suurelta osin ravitsemussuosituksista.
Kohderyhmään kuuluvat seulotaan kutsuntatilaisuudessa täytettävällä kyselylomakkeella, jossa tiedustellaan painon ja pituuden lisäksi liikunta- ja ravitsemustottumuksia, sekä mahdollista päihteiden käyttöä. Lomakkeen täyttämistä suositellaan kaikille, mutta vastaaminen ja hankkeeseen osallistuminen perustuvat vapaaehtoisuuteen.
Nuoret saavat lomakkeen täytettäväksi Iskussa Inttiin – pisteellä. Haastattelun yhteydessä lomake käydään läpi ja kohderyhmään kuuluvia nuoria kehotetaan osallistumaan Iskussa Inttiin – hankkeeseen.
 Kohderyhmään kuuluvat voivat ilmoittautua hankkeeseen mukaan kutsuntapäivänä, ja sen jälkeen aina siihen asti, kun toiminnot alkavat.
 
Hankkeen aluksi tarjonta kohdennetaan kutsuntojen kautta seuloutuneille nuorille.  Lisäksi osallistuminen mahdollistetaan palvelusaikana armeijan keskeyttäville nuorille.
 
Ripatti antaa kaikille hankkeeseen osallistuville kunto- ohjelman ja henkilökohtaista liikuntaneuvontaa. Erilaisia ryhmiä on tarkoitus perustaa ainakin Etelä- Savon suurimpiin kaupunkeihin. Yhteistyötä on myös tarkoitus tehdä oppilaitosten kanssa ja sitä kautta perustaa kuntoilu ryhmiä sekä saada kohderyhmää parempaan kuntoon. Ryhmiin osallistuville annetaan mahdollisuus erilaisiin lajikokeiluihin.
 
Lisätiedot: www.esliikunta.fi/iskussa-inttiin/
Teksti: Anssi Kostiainen     Kuva: Jani Siitonen