Inbody- mittari

Inbody- laite
Kaupunginjohtaja Janne Laine, Teemu Ripatin käsittelyssä.

 

Inbody- mittari

Haastattelussa: Teemu Ripatti EsLi

Mikä tämä laite on? Tämä laite on Inbody 720. Laite mittaa hyvin luetettavasti kehon koostumusta, eli rasvan määrää, lihasten määrää, lihastasapainoa ja niin edelleen. Eli käytännössä mistä ainesosista keho koostuu.

Kenelle mittaus soveltuu? Aikuisväestö on parasta kohderyhmää. Oikeastaan työikäiset on se ryhmä ketä me olemme pääsääntöisesti mitattu. Työikäisillä tarkoitan 18 vuodesta ylöspäin. Yläikärajaa ei oikeastaan ole mikäli henkilöllä ei ole esimerkiksi sydämentahdistajaa. Iäkkään henkilön kohdalla pitää aina miettiä, onko tämä sellaista tietoa mikä nyt jollakin tavalla vaikuttaisi henkilön terveyden tilaan.

Onko joku sairaus tai muu asiaa mikä estäisi mittauksen? Ehdoton mittauskielto on silloin jos on sydämentahdistaja tai jos henkilö on raskaana.

Kun henkilö tulee mittaukseen pitääkö hänen olla syömättä tai juomatta ennen mittausta? Kenttäolosuhteissa yleensä asiakkaat tulevat suoraan mittaukseen ilman minkäänlaista ennakko ohjeistusta. Yleisohje on kuitenkin sellainen että asiakas ei hirveästi joisi nestettä ennen mittausta koska se vaikuttaa kehonpainoon jne. Suosituksemme onkin että mittaukseen tullessa ei olisi edellisinä päivinä tehnyt mitään normaalista poikkeavaa vaan olisi elänyt ns. ”normaalielämää.” Tärkeää on että ensimmäiseen ja toiseen mittaukseen tulessa olisi olla samanlainen valmistautuminen, jotta saadaan luotettava ja vertailukelpoinen tulos. Esimerkiksi jos ensimmäinen mittaus on otettu työpäivän jälkeen, tulisi seuraavakin mittaus suorittaa samalla tavalla suurin piirtein samana vuorokauden aikana.

Mikä olisi sopiva mittausväli? Kuusi kuukautta olisi järkevä mittausväli. Henkilöitä voidaan toki mitata useamminkin mutta silloin mitattavalla henkilöllä pitää joku hyvä peruste tai tavoite minkä takia pitää niin tiheästi mitataan. Kuusi kuukautta on pitkä väli ja kontrolli mittauksessa pystytään jo seuraamaan onko kehon tilassa tapahtunut jotain pysyvää muutosta.

Kauanko mittaus kestää?  Varsinainen mittausaika on noin minuutin, siitä kun asiakas seisoo laitteen päälle. Mittauksen jälkeen asiakkaalle annetaan palaute. Jos asiakas on yksin, annetaan hänelle henkilökohtainen palaute, joka kestää noin viisi minuuttia. Jos porukkaa on enemmän, annetaan yleensä ryhmäpalaute mikä voi kestää joskus jopa tunnin, riippuen siitä miten laajasti ja tarkasti mittausta ruvetaan käymään läpi. Tietysti myös se vaikuttaa aikaan että annetaanko asiakkaalle tai ryhmälle liikunta- tai ravinto vinkkejä.

Paljonko mittaus maksaa? 20 € on tämän mittauksen arvo tällä hetkellä.

Mihin mittaukseen tulevan henkilön tulisi hakeutua?  Soittaa Etelä-Savon liikunnan toimistoon eli 015-228750 ja kysyä Teemu Ripattia.

Lisätietoa: inbody.fi