Rekisteriseloste

PYHÄN OLAVIN MARATON TAPAHTUMAN rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä
Savonlinnan Seudun Liikunta ry
Timo Reinikainen
Naistenlahdentie 118 
57810  SAVONLINNA
timo.reinikainen@savonlinnanseudunliikunta.fi
puh. 044 3216383


2. Rekisteriasiat:
Pyrimme vastaamaan rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin viipymättä, kuitenkin viimeistään viikon sisällä tiedustelun saapumisesta.
kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle Timo Reinikaiselle: timo.reinikainen@savonlinnanseudunliikunta.fi

 

3. Rekisterin nimi
Pyhän Olavin maraton osanottajarekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötiedot rekisteriin muodostuvat asiakkaiden omasta ilmoituksesta tapahtumaan tehtävän ilmoittautumisen yhteydessä. Tässä tapauksessa tapahtumaan osallistuvanyhteystiedoista, joita tarvitaan asiakassuhteen ylläpitoon, laskutukseen ja tarvittaessa tapahtumaan liittyvään yhteydenpitoon. Ilmoittautumisjärjestelmässälaskulle kertyviä tietoja tarvitaan kirjanpidollisten tapahtumien seurantaan ja ylläpitoon. Henkilötietoja ei luovutetaan ulkopuolisille ei tiedotus- eikä markkinointitarkoituksiin. Savonlinnan Seudun Liikunta ry käyttää edellisen vuoden yhteystietoja ainoastaan seuraavan vuoden vastaavan Pyhän Olavin maraton -tapahtumanmarkkinointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Pyhän Olavin maraton –tapahtumaan ilmoittautuneen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansallisuus, ikä, sarja, matka, mahdollinen seura, kieli ja T-paidan koko

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot rekisteriin muodostuvat asiakkaiden omasta ilmoituksesta heidän ilmoittautuessaan Savonlinnan Seudun Liikunnan järjestämään Pyhän Olavin maraton –tapahtumaan.
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osanottajienyhteystiedot lisätietoineen ovat Savonlinnan Seudun Liikunta ry:ssä tapahtuman vastuuhenkilön Timo Reinikaisen käytössä ennen tapahtumaa yhteydenpitoa ja kirjanpidollisia toimenpiteitä varten. Henkilötietoja ei luovuteta missään tilanteessa ulkopuolisille ei tiedotus- eikä markkinointitarkoituksiin.

 

8. Tietojen poistaminen
Tiedot poistetaan rekisteristä automaattisesti ennen seuraavan vuoden tapahtumaa. Sitä ennen edellisen vuoden osallistujille lähetetään Savonlinnan Seudun Liikunta ry:n toimesta kutsu tulevaan tapahtumaan aiemmin ilmoitettuun sähköposti- tai katuosoitteeseen.
Kaikki tapahtumanaikaiset listaukset tuhotaan asianmukaisella tavalla tapahtumanjälkeen.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Savonlinnan Seudun Liikunta ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tietoja turvaavilla teknisillä toimenpiteillä.